Sponsor worden

Stichting Topsport Promotion Taekwondo Oude Luttikhuis

Op vrijdag 20 maart 2014 is de Stichting Topsport Promotion Taekwondo Oude Luttikhuis definitief in het leven geroepen. 

De stichting heeft als doel het bevorderen van de topsport, wedstrijdsport en breedtesport op het gebied van taekwondo. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het generen van gelden afkomstig van sponsoren, giften, subsidies en bijdrages in natura.

De opbrengsten worden onder meer besteed aan voorzieningen voor de sporters, zoals bijvoorbeeld oefenmaterialen. Doel is om alle opbrengsten ten goede te laten komen t.b.v. alle sporters.